Leren door ontwerp

Goed onderwijs vraagt om een krachtig curriculum. Een curriculum met duidelijke doelen, valide beslissingen en krachtige didactiek. Dit ontstaat door docenten die vanuit een doordachte visie samenhangend onderwijs ontwerpen op basis van weloverwogen en onderbouwde keuzes. Deze toolbox biedt alles om daar als team samen mee aan de slag te gaan.

Fase 4

Beoordelen en beslissen

We toetsen veel in het onderwijs, en dat is maar goed ook: toetsen zijn leerzaam en geven onszelf en onze studenten inzicht in waar zij staan. De vraag daarbij is: hoe beoordeel je goed waar studenten staan? En welke formatieve en summatieve beslissingen neem je? Een valide beslissing is geen verrassing.

Voordat je aan deze fase begint:

✔ Heldere leerdoelen of leeruitkomsten.

✔ Manieren waarop studenten het leren zichtbaar kunnen maken.

In een toets neem je altijd wat van jezelf mee:
als docent geef je immers het leerproces vorm.

– Tamara van Schilt-Mol