TOOLBOX CURRICULUMONTWERP

Didactiek

Krachtige leeractiviteiten zijn activiteiten die studenten ondernemen om kennis of vaardigheden eigen te maken en stap voor stap een neus voor kwaliteit te ontwikkelen. Dit vraagt om het doorlopend inzetten van motiverende didactiek, effectieve leerstrategieën en formatief handelen. Leren is een actief proces.

In deze fase geef je antwoord op vragen zoals:

✔ Hoe kunnen we zorgen voor actieve verwerking?

✔ Hoe kunnen we feedback effectief inzetten?

✔ Wat voor een didactiek past bij onze ontwerpprincipes?

The most important single factor influencing learning
is what the learner already knows. Ascertain this
and teach him accordingly.

Artikelen

Opdrachten

Materiaal