Didactiek

Toolbox curriculumontwerp

Krachtige leeractiviteiten zijn activiteiten die studenten ondernemen om kennis of vaardigheden eigen te maken en stap voor stap een neus voor kwaliteit te ontwikkelen. Dit vraagt om het doorlopend inzetten van motiverende didactiek, effectieve leerstrategieën en formatief handelen. Leren is een actief proces.

In deze fase geef je antwoord op vragen zoals:

✔ Hoe kunnen we zorgen voor actieve verwerking?

✔ Hoe kunnen we feedback effectief inzetten?

✔ Wat voor een didactiek past bij onze ontwerpprincipes?

The most important single factor influencing learning
is what the learner already knows. Ascertain this
and teach him accordingly.

– David Ausubel

Materiaal

Leergang

Leer alles over het samen ontwerpen van een krachtig curriculum door het volgen van onze leergang curriculumontwerp.

Curriculum in Beeld

Ontwerp, maak, plan, analyseer en deel samen een krachtig curriculum met behulp van onze tool Curriculum in Beeld.

Hulp nodig?

We bieden verschillende diensten om te ondersteunen bij het (her)ontwerpen van het curriculum.