Curriculumontwerp | Tweedaagse

Een curriculum ontwerpen vraagt aandacht en tijd. Een krachtig curriculum ontstaat door als team op basis van een gedegen aanpak, weloverwogen en onderbouwde keuzes te maken voor het ontwerp. Het ontstaat door op basis van een doordachte visie te komen tot heldere, samenhangende leeruitkomsten, valide beslissingen en krachtige leeractiviteiten.

Tijdens de onze tweedaagse ga je als team aan de slag met gerichte ontwerpstappen om te komen tot een krachtig curriculum, om zo tot een concrete blauwdruk te komen. Daarbij wordt je begeleid door ervarings-deskundigen op het gebied van onderwijsontwerp. Docenten en onderwijskundigen met veel praktijkervaring die nog iedere dag bezig zijn met curriculumontwerp, didactiek en toetsing.

Dit gaan we doen

In overleg plannen we twee dagen op een externe locatie. Hier gaan we met het team aan de slag met het (her)ontwerpen van het curriculum.

We starten bij jullie visie op onderwijs en visie op opleiden. Vanuit daar werken we toe naar heldere leeruitkomsten, manieren om dit zichtbaar te maken en keuzes om dat te beoordelen en er over te beslissen. Vanuit daar maken we een samenhangend geheel met krachtige leeractiviteiten. Zo komen we via concrete stappen tot een blauwdruk van een uitvoerbaar curriculum, passend bij jullie visie, wensen en mogelijkheden.

Inspiratie en innovatie

Gedurende de tweedaagse krijg je behalve een blauwdruk, ook inspiratie en concrete handvatten die je meteen de volgende lessen al kunt inzetten. Zo staan we stil bij veel wetenschappelijke inzichten en bieden we daarbij veel lestips en werkvormen voor zowel het ontwerp als je huidige lespraktijk. Dit bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Flexibilisering in het curriculum
  • Leren zichtbaar maken
  • Toetsing
  • Blended learning
  • Formatief handelen
  • Effectieve leerstrategieën
  • Veranderkunde

Aanvragen

Interesse om in twee dagen het curriculum te (her)ontwerpen? Dit jaar zitten we vol, maar het studiejaar 2022 – 2023 hebben we nog voldoende ruimte en gaan we graag samen aan de slag! Neem contact op via het onderstaande formulier. We reageren binnen twee werkdagen.

Over ons

Wij zijn docenten en onderwijskundigen die met onze expertise scholen en opleidingen helpen te komen tot beter onderwijs.

Dit doen op basis van wetenschappelijk onderzoek en onze eigenleservaring. Er is daarbij geen one-size-fits-all oplossing: we helpen bij het maken weloverwogen, onderbouwde keuzes. We zien dat die keuzes vaak meer mogen gaan over leren als continu proces, eigenaarschap en maatwerk. We zijn daarom doorlopend bezig met onderwijsinnovatie en weten daardoor wat wel én wat niet werkt.

Daarbij ligt onze focus op het leren door ontwerp: het curriculum vormgeven op basis wetenschappelijke en onderwijskundige inzichten en zo samen werken aan de visie op leren en krachtige didactiek. Daarbij vinden we praktische handvatten en eigenaarschap essentieel: innovatie slaagt alleen als realiteit centraal staat en mensen betrokken zijn. We maken graag kennis om te kijken wat we kunnen betekenen.

Dit doen wij nog meer

We helpen scholen en opleidingen door heel Nederlands te komen tot krachtig onderwijs. Dit doen we door innovatietrajecten te begeleiden, keynotes en trainingen te geven, mee te denken bij vraagstukken, materiaal te ontwikkelen en artikelen te schrijven. Inmiddels hebben we ruim 100 scholen, opleidingen en organisaties ondersteunt.

Zo houden we ons bezig met formatief handelen, (programmatisch) toetsen, leerstrategieën, leeruitkomsten, didactisch coachen en curriculumontwerp. Dit alles vanuit de samenhang tussen wetenschappelijke onderzoek en onze eigen praktijkervaring.

Meer weten? Bezoek onze hoofdsite voor meer informatie.

Bekijk volledige aanbod