Wij zijn docenten en onderwijskundigen die met onze expertise scholen en opleidingen helpen te komen tot beter onderwijs.

We helpen bij didactiek, curriculumontwerp en toetsing. Dit doen op basis van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen leservaring. Er is daarbij geen one-size-fits-all oplossing: we helpen bij het maken weloverwogen, onderbouwde keuzes.

Gericht op curriculumontwerp bieden we bijvoorbeeld ondersteuning bij het werken vanuit leerdoelen, het formuleren van leeruitkomsten, het ontwerpen van het toetsprogramma, formatief handelen en flexibilisering in het curriculum. Dit doen in de vorm van trainingen en innovatietrajecten.

Daarbij ligt onze focus op het leren door ontwerp: het curriculum vormgeven op basis wetenschappelijke en onderwijskundige inzichten en het samen werken aan de visie op leren en krachtige didactiek.

We maken graag kennis om te kijken wat we kunnen betekenen.

Ontwerptrajecten en trainingen

We ondersteunen zowel bij specifieke onderdelen als het (her)ontwerpen van het gehele curriculum van de school of opleiding. Hieronder enkele voorbeelden van de onderwerpen die daar onderdeel van kunnen zijn.

Leerdoelen en leeruitkomsten

We ondersteunen bij het formuleren van leerdoelen en leeruitkomsten. Daarbij leggen we de focus op de kerndoelen of eindtermen (VO), het kwalificatiedossier (MBO), de eindkwalificaties of beroepscompetenties (HBO) of eindtermen (WO). We kunnen zowel ondersteunen bij het correct formuleren van de doelen of uitkomsten in het gehele curriculum, als hoe je deze kunnen dienen als basis voor bijvoorbeeld flexibilisering, het toetsprogramma en programmatisch toetsen.

Toetsing

We ondersteunen bij het ontwerpen van een krachtig toetsprogramma op basis van de leerdoelen of leeruitkomsten. Daarbij leggen we de focus op het samenstellen van een valide, betrouwbare en transparante toetsing. We kunnen zowel ondersteunen bij het samenstellen van het toetsprogramma als geheel als het ontwerpen van de losse toetsen met onderdelen als de toetsmatrijs en rubrics. Belangrijke elementen hierbij vinden we formatief handelen en het leren zichtbaar maken.

Krachtige didactiek en diep leren

We ondersteunen bij ontwerpen van krachtige didactiek om leerlingen en studenten te laten komen tot diep leren. Daarbij leggen we de focus op voldoende leerruimte, actieve herhaling en actiegerichte feedback. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het uitdenken van een goede planning van de inhoud en het geven van concrete werkvormen en handvatten om te gebruiken in de lessen.

Flexibilisering

We ondersteunen bij het flexibiliseren van het curriculum. Daarbij leggen we de focus op het bieden van keuzes op basis van duidelijke leerdoelen of leeruitkomsten en een krachtig toetsprogramma. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het creëren van passende keuzeruimte voor leerlingen of studenten, een krachtige basis voor die keuzes en begeleiding die keuzes vragen.

Ontwerp Tweedaagse

Een curriculum ontwerpen vraagt aandacht en tijd. Een krachtig curriculum ontstaat door als team op basis van een gedegen aanpak, weloverwogen en onderbouwde keuzes te maken voor het ontwerp. Het ontstaat door op basis van een doordachte visie te komen tot heldere, samenhangende leeruitkomsten, valide beslissingen en krachtige leeractiviteiten.

Tijdens de onze tweedaagse ga je als team aan de slag met gerichte ontwerpstappen om te komen tot een krachtig curriculum, om zo tot een concrete blauwdruk te komen. Daarbij wordt je begeleid door ervarings-deskundigen op het gebied van onderwijsontwerp. Docenten en onderwijskundigen met veel praktijkervaring die nog iedere dag bezig zijn met curriculumontwerp, didactiek en toetsing.

In overleg plannen we twee dagen op een externe locatie. Hier gaan we met het team aan de slag met het (her)ontwerpen van het curriculum.

We starten bij jullie visie op onderwijs en visie op opleiden. Vanuit daar werken we toe naar heldere leeruitkomsten, manieren om dit zichtbaar te maken en keuzes om dat te beoordelen en er over te beslissen. Vanuit daar maken we een samenhangend geheel met krachtige leeractiviteiten. Zo komen we via concrete stappen tot een blauwdruk van een uitvoerbaar curriculum, passend bij jullie visie, wensen en mogelijkheden.

Graag kijken we samen hoe we middels onze tweedaagse kunnen ondersteunen bij jullie hulpvraag.

Contact

Interesse in een training, (her)ontwerp traject of een tweedaagse? Neem dan gerust contact met ons op. We reageren doorgaans binnen twee werkdagen.


  account_circle


  school


  email


  phone


  Andere diensten

  Meer lezen over wie wij zijn en wat wij nog meer doen? Klik op de knop hieronder om meer te lezen over ons en onze diensten en producten.