Wij zijn docenten en onderwijskundigen die met onze expertise scholen en opleidingen helpen te komen tot beter onderwijs.

We helpen bij didactiek, curriculumontwerp en toetsing. Dit doen op basis van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen leservaring. Er is daarbij geen one-size-fits-all oplossing: we helpen bij het maken weloverwogen, onderbouwde keuzes.

Gericht op curriculumontwerp bieden we ondersteuning bij ontwerpen van krachtig curriculum: van intentie tot uitvoering. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over leerdoelen, leeruitkomsten, het toetsprogramma, formatief handelen en flexibilisering. Daarbij is onze specialiteit het begeleiden van innovatietrajecten.

Bij onze werkzaamheden ligt de focus op leren door ontwerp: het curriculum samen vormgeven op basis wetenschappelijke- en onderwijskundige inzichten door er samen actief mee aan de slag te gaan.

We maken graag kennis om te kijken wat we kunnen betekenen.

Ontwerptrajecten en trainingen

We ondersteunen zowel bij specifieke onderdelen als het (her)ontwerpen van het gehele curriculum van de school of opleiding. Hieronder enkele voorbeelden van de onderwerpen die daar onderdeel van kunnen zijn.

Leerdoelen en leeruitkomsten

We ondersteunen bij het formuleren van passende leerdoelen en leeruitkomsten. Dit doen we door zowel te kijken naar de visie op leren en opleiden, de (beroeps)context en de kwalificatie-eisen: de kerndoelen of eindtermen (vo), het kwalificatiedossier (mbo), de eindkwalificaties of beroepscompetenties (hbo) of eindtermen (wo). Zo ontwerpen we samen een krachtige basis van het curriculum.

Toetsing

We ondersteunen bij het ontwerpen van een krachtig toetsprogramma op basis van de leerdoelen of leeruitkomsten. Daarbij leggen we de focus op het samenstellen van een valide, betrouwbare en transparante toetsing. We kunnen zowel ondersteunen bij het samenstellen van het toetsprogramma als geheel als bijvoorbeeld het formatief handelen in het ontwerp.

Krachtige didactiek en diep leren

We ondersteunen bij ontwerpen van krachtige didactiek om leerlingen en studenten te laten komen tot diep leren. Daarbij leggen we de focus op voldoende leerruimte, actieve herhaling en actiegerichte feedback. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het uitdenken van een goede planning van de inhoud en het geven van concrete werkvormen en handvatten om te gebruiken in de lessen.

Flexibilisering

We ondersteunen bij het flexibiliseren van het curriculum. Daarbij leggen we de focus op het bieden van keuzes op basis van duidelijke leerdoelen of leeruitkomsten en een krachtig toetsprogramma. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het creëren van passende keuzeruimte voor leerlingen of studenten, een krachtige basis voor die keuzes en begeleiding die keuzes vragen.

Ontwerp-Tweedaagse

Een curriculum ontwerpen vraagt aandacht en tijd. Een krachtig curriculum ontstaat door als team op basis van een gedegen aanpak, weloverwogen en onderbouwde keuzes te maken voor het ontwerp. Het ontstaat door op basis van een doordachte visie te komen tot heldere, samenhangende leeruitkomsten, valide beslissingen en krachtige leeractiviteiten.

Tijdens onze tweedaagse ga je als team aan de slag met gerichte ontwerpstappen om te komen tot een blauwdruk van een krachtig curriculum. Daarbij wordt je begeleid door ervaringsdeskundigen op het gebied van onderwijsontwerp: docenten en onderwijskundigen met veel praktijkervaring die nog iedere dag bezig zijn met curriculumontwerp, didactiek en toetsing.

In overleg plannen we twee dagen op een externe locatie. Hier gaan we met het team aan de slag met het (her)ontwerpen van het curriculum.

Afhankelijk van waar jullie staan in jullie ontwerpproces starten bij jullie visie op onderwijs en visie op opleiden, context en kwalitifactie-eisen. Vanuit daar werken we toe naar heldere leeruitkomsten, manieren om dit zichtbaar te maken en keuzes om dat te beoordelen en er over te beslissen. Zo wordt de basis gevormd voor een betekenisvol toetsprogramma en krachtige leeractiviteiten.
Afhankelijk van waar jullie staan, kunnen we ook juist ingaan op het toetsprogramma of de leeractiviteiten.

Graag kijken we samen hoe we middels onze tweedaagse kunnen ondersteunen bij jullie hulpvraag.

Contact

  [md-form]

  [md-text label="Naam" icon="person" tabletwidth="4" desktopwidth="6" outlined="1"]

  [/md-text]

  [md-text label="Email" icon="email" tabletwidth="4" desktopwidth="6" outlined="1"]

  [/md-text]

  [md-text label="Telefoonnummer" icon="phone" tabletwidth="4" desktopwidth="6" outlined="1"]

  [/md-text]

  [md-select label="Waarover gaat je vraag?" icon="list" tabletwidth="4" desktopwidth="6" outlined="1"]

  [/md-select]

  [md-text label="onderwerp"]

  [/md-text]

  [md-textarea label="Bericht"]

  [/md-textarea]
  [md-submit]

  [/md-submit]

  [/md-form]

  Wil je contact over een innovatietraject, workshop of keynote? Wil je graag informatie over onze leergang curriculumontwerp? Of heb je vragen over een ontwerpsessie in ons Wijslab?

  Neem dan contact met ons op. We reageren zo snel mogelijk.

  Direct contact

  Heb je liever directer contact? Bel of mail dan direct.

  Wessel Peeters
  06 194 02 982

  info@vernieuwenderwijs.nl

  Michiel Lucassen
  06 193 37 715