Leren door ontwerp

Goed onderwijs vraagt om een krachtig curriculum. Een curriculum met duidelijke doelen, valide beslissingen en krachtige didactiek. Dit ontstaat door docenten die vanuit een doordachte visie samenhangend onderwijs ontwerpen op basis van weloverwogen en onderbouwde keuzes. Deze toolbox biedt alles om daar als team samen mee aan de slag te gaan.

Fase 2

Leerdoelen & leeruitkomsten

Heldere doelen geven richting aan het leren, stimuleren zelfanalyse en zelfregulatie en maken feedback effectiever. De leeruitkomsten (of leerdoelen) vormen de anker van het curriculumontwerp. Daarom is het belangrijk om deze samen als team te doorgronden: weet waar je studenten naartoe werken.

Voordat je aan deze fase begint:

✔ Een doordachte visie op leren en het curriculum.

✔ Zicht op de leerresultaten, zoals de kerndoelen, eindtermen, kwalificaties of competenties waar jullie naartoe werken.

Het doel van het onderwijs is een
lege geest vervangen door een open geest.

– Malcolm Forbes