TOOLBOX CURRICULUMONTWERP

Kwaliteit en evaluatie

Een krachtig curriculum ontwerpen en uitvoeren vraagt om constructieve afstemming en het doorlopend bezig zijn met kwaliteit en het evalueren van wat werkt. Dit vraagt om goed onderwijskundig leiderschap en het gezamenlijk werken aan een kwaliteitscultuur. Deze aspecten spelen bij alle fases een rol.

In deze fase geef je antwoord op vragen zoals:

✔ Hoe betrekken we collega’s?

✔ Wat verstaan we als team onder kwaliteit?

✔ Hoe evalueren we of we doen wat we beogen?

Management is de dingen goed doen;
leiderschap is de goede dingen doen.

Artikelen

Opdrachten

Materiaal