Leren door ontwerp

Goed onderwijs vraagt om een krachtig curriculum. Een curriculum met duidelijke doelen, valide beslissingen en krachtige didactiek. Dit ontstaat door docenten die vanuit een doordachte visie samenhangend onderwijs ontwerpen op basis van weloverwogen en onderbouwde keuzes. Deze toolbox biedt alles om daar als team samen mee aan de slag te gaan.

Fase 5

Leeractiviteiten

Krachtige leeractiviteiten zijn activiteiten die studenten ondernemen om kennis of vaardigheden eigen te maken en stap voor stap een neus voor kwaliteit te ontwikkelen. Dit vraagt om het doorlopend inzetten van motiverende didactiek, effectieve leerstrategieën en formatief handelen. Leren is een actief proces.

Voordat je aan deze fase begint:

✔ Heldere leerdoelen of leeruitkomsten.

✔ Een visie op en planning van het beoordelen en beslissen.

The most important single factor influencing learning
is what the learner already knows. Ascertain this
and teach him accordingly.

– David Ausubel