Leren door ontwerp

Goed onderwijs vraagt om een krachtig curriculum. Een curriculum met duidelijke doelen, valide beslissingen en krachtige didactiek. Dit ontstaat door docenten die vanuit een doordachte visie samenhangend onderwijs ontwerpen op basis van weloverwogen en onderbouwde keuzes. Deze toolbox biedt alles om daar als team samen mee aan de slag te gaan.

Fase 3

Het leren zichtbaar maken

Door duidelijk te hebben waar naartoe wordt gewerkt en hoe dit zichtbaar kan worden gemaakt, kan het leerproces door zowel studenten als docenten worden bijgestuurd. Er zijn ontzettend veel manieren om dat leren zichtbaar te maken. Hierbij kun je studenten ook keuzes geven.

Voordat je aan deze fase begint:

✔ Heldere doelen of leeruitkomsten.

✔ Niet denken vanuit de bestaande kaders.

One learns from books and examples only
that certain things can be done. Actual learning
requires that you do those things.

– Frank Herbert