TOOLBOX CURRICULUMONTWERP

Ontwerpprincipes

Heldere ontwerpprincipes helpen om bewuste keuzes te maken bij het (her)ontwerpen van een curriculum. Ze zijn richtinggevend en dienen als inspiratie voor het (her)ontwerpen van het curriculum. De ontwerpprincipes formuleer je op basis van de visie en context en vormen een kader bij de andere ontwerpstappen.

In deze fase geef je antwoord op vragen zoals:

✔ Wat zijn de belangrijkste ontwerpprincipes?

✔ Wat bedoelen we precies met de verschillende principes?

✔ Hoe willen we de principes terug zien in onze praktijk?

Ontwerp gaat niet alleen over hoe het er uit ziet
en voelt. Ontwerp gaat over hoe het werkt.

Artikelen

Opdrachten

Materiaal