Ordenen & Organiseren

Toolbox curriculumontwerp

Een krachtig curriculum vraagt om heldere leerlijnen. Een curriculum waarbij studenten stap voor stap kennis, vaardigheden en attitude eigen maken, alsof ze een trap oplopen. Dit vraagt om het doordacht ordenen van de beoogde leerresultaten en het aansluitend organiseren van de benodigde randvoorwaarden.

In deze fase geef je antwoord op vragen zoals:

✔ Hoe werken studenten stap voor stap toe naar het eindniveau?

✔ Hoe zorgen we voor samenhang tussen vakken en periodes?

✔ Kunnen we organiseren wat we beogen?

Wie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis.

– Confucius

Materiaal

Curriculumscan (papier)

Curriculumscan (digitaal)

Leergang

Leer alles over het samen ontwerpen van een krachtig curriculum door het volgen van onze leergang curriculumontwerp.

Curriculum in Beeld

Ontwerp, maak, plan, analyseer en deel samen een krachtig curriculum met behulp van onze tool Curriculum in Beeld.

Hulp nodig?

We bieden verschillende diensten om te ondersteunen bij het (her)ontwerpen van het curriculum.