TOOLBOX CURRICULUMONTWERP

Ordenen & organiseren

Een krachtig curriculum vraagt om heldere leerlijnen. Een curriculum waarbij studenten stap voor stap kennis, vaardigheden en attitude eigen maken, alsof ze een trap oplopen. Dit vraagt om het doordacht ordenen van de beoogde leerresultaten en het aansluitend organiseren van de benodigde randvoorwaarden.

In deze fase geef je antwoord op vragen zoals:

✔ Hoe werken studenten stap voor stap toe naar het eindniveau?

✔ Hoe zorgen we voor samenhang tussen vakken en periodes?

✔ Kunnen we organiseren wat we beogen?

Wie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis.

Artikelen

Opdrachten

Materiaal