Leren door ontwerp

Goed onderwijs vraagt om een krachtig curriculum. Een curriculum met duidelijke doelen, valide beslissingen en krachtige didactiek. Dit ontstaat door docenten die vanuit een doordachte visie samenhangend onderwijs ontwerpen op basis van weloverwogen en onderbouwde keuzes. Deze toolbox biedt alles om daar als team samen mee aan de slag te gaan.

Fase 6

Samenhang

Heldere doelen of leeruitkomsten, valide toetsing en krachtige leeractiviteiten maken nog geen goed curriculum. Een goed curriculum vraagt om constructieve afstemming tussen de verschillende onderdelen, passend bij jullie doordachte visie. Een goed curriculum ontstaat vanuit samenhang.

Voordat je aan deze fase begint:

✔ Doelen, een toetsprogramma en opzet van de leeractiviteiten.

✔ Een goed overzicht van alle onderdelen van het ontwerp.

Wie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis.

– Confucius