Leren door ontwerp

Goed onderwijs vraagt om een krachtig curriculum. Een curriculum met duidelijke doelen, valide beslissingen en krachtige didactiek. Dit ontstaat door docenten die vanuit een doordachte visie samenhangend onderwijs ontwerpen op basis van weloverwogen en onderbouwde keuzes. Deze toolbox biedt alles om daar als team samen mee aan de slag te gaan.

Fase 1

Doordachte visie

Een curriculum is nog geen visie. Zonder een breed gedragen, doordachte visie is het curriculum een stuurloos schip. Het is daarom belangrijk dat je als team actief stilstaat bij de visie. Waartoe dient het curriculum? Hoe willen we studenten laten leren? Visie is meer dan een verhaal op papier.

Voordat je aan deze fase begint:

✔ Redenen waarom jullie het curriculum willen (her)ontwerpen.

✔ Zicht op relevante ontwikkelingen voor de organisatie.

Je kunt beter ten onder gaan met
je eigen visie dan met de visie van een ander.

– Johan Cruijf