Vormgeven leerproces

Toolbox curriculumontwerp

Een goed leerproces vraagt om een duidelijk samenhang, verticale intergratie van kennis en vaardigheden en regelmatige herhaling en feedback. Het vraagt om het doordacht vormgeven van het leerproces waarbij studenten stap voor stap toewerken naar een valide beslissing.

In deze fase geef je antwoord op vragen zoals:

✔ Hoe zorgen we voor een stapsgewijs, krachtig leerproces?

✔ Wat zijn passende manieren om het leerproces vorm te geven?

✔ Op welke manier kunnen we de samenhang borgen?

Wie de samenhang der dingen doorziet,
heeft kennis, wie kennis heeft komt tot wijsheid.

– Confucius

Materiaal

Curriculumscan (papier)

Curriculumscan (digitaal)

Leergang

Leer alles over het samen ontwerpen van een krachtig curriculum door het volgen van onze leergang curriculumontwerp.

Curriculum in Beeld

Ontwerp, maak, plan, analyseer en deel samen een krachtig curriculum met behulp van onze tool Curriculum in Beeld.

Hulp nodig?

We bieden verschillende diensten om te ondersteunen bij het (her)ontwerpen van het curriculum.