TOOLBOX CURRICULUMONTWERP

Collectieve ambitie

Een curriculum is nog geen ambitie. Zonder een collectieve ambitie is het curriculum een stuurloos schip. Een krachtig curriculum vraagt om een doordachte, breed gedragen visie, missie en kernwaarden. Het is daarom belangrijk om als team actief stil te staan en blijven staan bij de collectieve ambitie.

In deze fase geef je antwoord op vragen zoals:

✔ Wat is onze visie op het curriculum, toetsen en leren?

✔ Wat zijn de intenties van ons onderwijs?

✔ Waartoe leiden we op?

Je kunt beter ten onder gaan met
je eigen visie dan met de visie van een ander.

Artikelen

Opdrachten

Materiaal