LEREN DOOR ONTWERP

Goed onderwijs vraagt om een krachtig curriculum. Dit ontstaat door als team op basis van een gedegen aanpak, bewuste ontwerpkeuzes te maken: leren door ontwerp. Op dit open platform vind je alles wat je nodig hebt om samen bezig te gaan met het (her)ontwerpen van het curriculum. Je vindt er artikelen om je kennis te verrijken, opdrachten om mee de slag te gaan met je team en materiaal wat je kunt gebruiken ter ondersteuning.

Deze website is onderdeel van Vernieuwenderwijs.

Toolbox curriculumontwerp

Klik hieronder op een fase om deze te openen.

Curriculum in Beeld

Stop met het gebruik van losse Word- en Excel bestanden en ga aan de slag met Curriculum in Beeld: dé tool om samen, interactief en visueel het curriculum te ontwerpen, maken, plannen, analyseren en delen. Geen losse eilanden, maar een overzichtelijk, samenhangend en krachtig curriculum,

Onze diensten

Als onderwijskundigen en leraren bieden we vanuit onze onderzoek en ervaring ondersteuning bij het (her)ontwerpen van een krachtig curriculum. Zo kunnen we helpen bij het formuleren van leeruitkomsten, het ontwerpen van een toetsprogramma en neerzetten van passende leeractiviteiten.

Leergang curriculumontwerp

Een leergang van 1 jaar, waarin je alles leert wat je nodig hebt om een krachtig curriculum te ontwerpen. Om hier invulling aan te geven ga je aan de slag met zes thema’s: leerdoelen, betekenisvolle toetsing en formatief handelen, blended learning, leeractiviteiten en veranderkunde.

Verrijk je onderwijs

Hoe kunnen we neurowetenschappelijk onderzoek gebruiken om ons curriculum vorm te geven? In boek Verrijk je onderwijs worden inzichten over ons brein gecombineerd met aspecten als backward design. Een boek vol wetenschappelijke inzichten en praktische tips en schema’s.

CurriculumKit

Met behulp van de CurriculumKit (her)ontwerp je samen met je vakgroep of team op een leuke en praktische manier jullie curriculum op basis van backward design. Ga aan de slag met de doelen, toetsing en leeractiviteiten. Leer door ontwerp en werk zo toe naar een krachtig ontwerp voor jullie onderwijs.

Curriculumontwerp

In het boek Curriculumontwerp in een notendop gaan we aan de hand van onderwijskundige literatuur en praktijkvoorbeelden stap voor stap in op het ontwerpen een krachtig curriculum. In het boek gaan we in op elementen als  leerdoelen (leeruitkomsten), toetsing, rubrics, formatief handelen en leeractiviteiten.

VisieKit

VisieKit is een prikkelend en praktisch kaartspel om samen met je collega’s uit  te werken aan jullie gezamenlijke visie op onderwijs en leren gezamenlijke taal. Doorloop verschillende fasen en denk na over het doel van jullie onderwijs, het leren van studenten, welke ontwerpprincipes hierbij passen en de tijd en plaats van leren.