LEREN DOOR ONTWERP

Goed onderwijs vraagt om een krachtig curriculum. Dit ontstaat door als team op basis van een gedegen aanpak, bewuste ontwerpkeuzes te maken: leren door ontwerp. Op dit platform vind je alles wat je nodig hebt om samen bezig te gaan met het (her)ontwerpen van het curriculum. Je vindt er artikelen om je kennis te verrijken, opdrachten om mee de slag te gaan met je team en materiaal wat je kunt gebruiken ter ondersteuning.

Deze website is onderdeel van Vernieuwenderwijs.

Hoe ontwerp je een krachtig curriculum?

Om te komen tot een krachtig curriculum hanteren we zes ontwerpfasen: doordachte visie, leerdoelen & leeruitkomsten, leren zichtbaar maken, beoordelen en beslissen, krachtige leeractiviteiten en samenhang. Door deze fasen stap voor stap te doorlopen werk je toe naar een krachtig curriculum met duidelijke doelen, valide beslissingen en krachtige didactiek.

Om te helpen bij het (her)ontwerpen bieden een we gratis open toolbox. Het bestaat uit de zes fasen van het (her)ontwerpen van het curriculum. Iedere fase bestaat uit een korte uitleg, checklist, artikelen, opdrachten en extra materiaal om mee aan de slag te gaan.

Toolbox curriculumontwerp

Klik hieronder op een fase om deze te openen.

Curriculum in Beeld

Curriculum in Beeld is onze tool om voor visuele en interactieve weergave van het curriculum, gemaakt om dagelijks gebruikt te worden. Geen losse eilanden, maar samen werken met en aan een krachtig curriculum. Ga aan de slag met leeruitkomsten (leerdoelen), toetsprogramma en de planning en maak zo het leerproces inzichtelijk.

Stop met het gebruik van losse Word- en Excel bestanden en ga aan de slag met Curriculum in Beeld, dé tool om zicht te krijgen op en te bouwen aan het onderwijs.

Leergang curriculumontwerp

Een leergang van 1 jaar, waarin je alles leert wat je nodig hebt om van les-gever te veranderen in onderwijsontwerper. Om hier invulling aan te geven ga je aan de slag met zes thema’s: leerdoelen, betekenisvolle toetsing en formatief handelen, blended learning, leeractiviteiten en veranderkunde. Dit doe je samen met collega’s van andere scholen onder begeleiding van Vernieuwenderwijs.

Aan het einde van de leergang heb je expertise in het ontwikkelen van een krachtig curriculum op basis van wetenschappelijke inzichten en eigen ervaring. De expertise kun je inzetten om je eigen onderwijs te ontwerpen én collega’s te ondersteunen.

Curriculum ontwerptraject

We helpen bij didactiek, curriculumontwerp en toetsing. Dit doen op basis van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen leservaring. Er is daarbij geen one-size-fits-all oplossing: we helpen bij het maken weloverwogen, onderbouwde keuzes.

We bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij het werken vanuit leerdoelen, het formuleren van leeruitkomsten, het ontwerpen van het toetsprogramma, formatief handelen en flexibilisering in het curriculum. Dit doen in de vorm van trainingen en innovatietrajecten.

Curriculumontwerp

In het boek Curriculumontwerp in een notendop gaan we aan de hand van onderwijskundige literatuur en praktijkvoorbeelden stap voor stap in op het ontwerpen een krachtig curriculum. In het boek gaan we in op elementen als  leerdoelen (leeruitkomsten), toetsing, rubrics, formatief handelen en leeractiviteiten.

VisieKit

VisieKit is een prikkelend en praktisch kaartspel om samen met je collega’s uit  te werken aan jullie gezamenlijke visie op onderwijs en leren gezamenlijke taal. Doorloop verschillende fasen en denk na over het doel van jullie onderwijs, het leren van studenten, welke ontwerpprincipes hierbij passen en de tijd en plaats van leren.

CurriculumKit

Met behulp van de CurriculumKit (her)ontwerp je samen met je vakgroep of team op een leuke en praktische manier jullie curriculum op basis van backward design. Ga aan de slag met de doelen, toetsing en leeractiviteiten. Leer door ontwerp en werk zo toe naar een krachtig ontwerp voor jullie onderwijs.