TOOLBOX CURRICULUMONTWERP

Beoogde leerresultaten

Heldere doelen geven richting aan het leren, stimuleren zelfanalyse en zelfregulatie en maken feedback effectiever. De leeruitkomsten (leerdoelen) vormen de anker van het curriculumontwerp. Daarom is het belangrijk om deze samen als team te doorgronden: beslis samen waar je studenten naartoe werken.

In deze fase geef je antwoord op vragen zoals:

✔ Op basis waarvan schrijven we onze leerresultaten?

✔ Hoe formuleer je goede leerresultaten?

✔ Hoe zorg je voor balans in de leerresultaten?

Het doel van het onderwijs is een
lege geest vervangen door een open geest.

Artikelen

Opdrachten

Materiaal