Beoogde leerresultaten

Toolbox curriculumontwerp

Heldere doelen geven richting aan het leren, stimuleren zelfanalyse en zelfregulatie en maken feedback effectiever. De leeruitkomsten (leerdoelen) vormen de anker van het curriculumontwerp. Daarom is het belangrijk om deze samen als team te doorgronden: beslis samen waar je studenten naartoe werken.

In deze fase geef je antwoord op vragen zoals:

✔ Op basis waarvan schrijven we onze leerresultaten?

✔ Hoe formuleer je goede leerresultaten?

✔ Hoe zorg je voor balans in de leerresultaten?

Het doel van het onderwijs is een
lege geest vervangen door een open geest.

– Malcolm Forbes

Materiaal

Leergang

Leer alles over het samen ontwerpen van een krachtig curriculum door het volgen van onze leergang curriculumontwerp.

Curriculum in Beeld

Ontwerp, maak, plan, analyseer en deel samen een krachtig curriculum met behulp van onze tool Curriculum in Beeld.

Hulp nodig?

We bieden verschillende diensten om te ondersteunen bij het (her)ontwerpen van het curriculum.